Waarom een scheiding tussen ruwe en gedetailleerde planning?

Sinds de start van TimeLine zijn er twee planningsprocedures. Wat in de TimeLine onder de termen “ruwe planning” en “gedetailleerde planning” verborgen is, is niets minder dan de werkverdeling tussen twee in elkaar grijpende planningsalgoritmen. De upstream MRP run genereert – als de “klant advocaat” – productie voorstellen strikt geprioriteerd volgens de beloofde leveringsdata van de bestelling en afroep items.

Ruwe planning

Een ruwe planning neemt deze prioriteiten over door de daaruit voortvloeiende geplande orders in precies deze volgorde te plannen. Vanaf de toegezegde leveringsdatum (minus de transporttijd) plant het systeem eerst achteruit. Als deze planning mislukt omdat de middelen al bezet zijn, gooit het systeem de planning en de planningen naar voren. Als er alternatieve machines in de routing zijn gespecificeerd, worden alle alternatieven doorgerekend en wordt de vroegst beschikbare machine gebruikt. Tegelijkertijd kunnen de werkreeksen worden onderverdeeld in productieoptimale “lotgroottes” en ook worden verdeeld over meerdere machines. Op deze manier maakt de ruwe planning optimaal gebruik van alle beschikbare middelen en optimaliseert het tegelijkertijd volgens het criterium van het bereiken van de optimale leverdatum. Tot aan de ruwe planningsfase is de klant koning.

Gedetailleerde planning

Vanuit het oogpunt van de productie is deze klantgerichte planning echter soms suboptimaal, omdat er geen rekening wordt gehouden met setup-sequenties en andere productiegerelateerde aspecten. Dit is precies waar het gaat om de gedetailleerde planning: In de gedetailleerde planning duwt de productiemanager of de AV de productieorders direct naar de gewenste machine – en kan zo de volgorde van de orders in de productievolgorde op elke afzonderlijke bottleneckmachine specifiek bepalen.

Typische gedetailleerde planningen zijn:

  • Van een machine naar een andere machine te gaan,
  • De volgorde van de orders op een machine wijzigen
  • Splitsingsopdrachten of
  • Orders samenvoegen.

In TimeLine zijn er zelfs verschillende varianten beschikbaar voor het samenvoegen:

  • Parallel (bijv. bij het verwisselen van inlegdelen van een moedermatrijs in parallel geklokte productieprocessen (bijv. spuitgieten, drukgieten, etc.),
  • Serieel (bv. voor productiecampagnes (bv. lakkeren (kleur), enz.) of
  • Batch (bijv. tijdens het verharden, smelten of andere batchprocessen).

Vanuit het oogpunt van gedetailleerde planning dient de ruwe planning in de eerste plaats als “voorsorteerder” voor de productieorders die in een gedetailleerde planning worden samengevoegd tot een productiegeoptimaliseerd productieprogramma. Het selectieve karakter van de gedetailleerde planning maakt het gemakkelijker om alleen de bottleneckmachines en alleen de productieorders die op korte termijn moeten worden uitgevoerd te plannen – terwijl het gebied op lange termijn volledig automatisch wordt afgedekt door middel van een ruw gesneden planning. Op deze manier kan een goed geoptimaliseerd productieprogramma worden opgezet met een minimum aan personele inspanning. Om botsingen te voorkomen, hebben fijn geplande werkvolgordes altijd prioriteit: Ruwgesneden planning plant daarom “rond” het bestaande gedetailleerde planningsprogramma en gebruikt alleen de resterende capaciteiten. In combinatie met een PDA of zelfs MDE-feedback ontstaat zo een zelfstandige regelkring voor een optimaal geplande productie.

We hopen dat we u met dit korte overzicht een beetje planningszekerheid kunnen geven in deze planloze tijden. Als u meer wilt weten over een ruwe en gedetailleerde planning of het hele scala aan functies van TimeLine ERP, stuur ons dan een bericht via het contactformulier, schrijf naar info@timelineconsulting.nl. Wij horen graag van u en geven u graag advies!