Van offerte tot factuur

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om alle relevante en bekende documenten aan te maken. Dit omvat offertes, orderbevestigingen, deel- en verzamelleveringsbonnen (ook zonder facturering voor het verzenden van monsters of reserveonderdelen), deel- en verzamelfacturen, directe facturen en creditnota’s. De facturering biedt u ook de mogelijkheid om pro forma, deelfacturen en eindfacturen aan te maken.

Leverings- en facturatieoverzichten

Het overzicht van alle uitstaande leveringen en alle nog niet gefactureerde leveringen maakt het mogelijk om in één oogopslag te reageren op vertragingen. Combineer meerdere bestellingen in één leveringsbon met slechts één klik, en meerdere leveringsbonnen kunnen ook worden gecombineerd tot één verzamelfactuur. De documenten die op deze manier worden aangemaakt, kunnen vervolgens worden afgedrukt via de verzamelfunctie of worden geëxporteerd als PDF.

Raamcontracten en afroeporders

In raamcontracten komt u met uw klant de aankoop van goederen over een bepaalde periode tegen vaste voorwaarden overeen. U kunt dan op elk gewenst moment orderbevestigingen voor uw zakenpartners aanmaken uit deze contracten. In het geval van voorspelde leveringsschema’s kunt u daarentegen vaste tijden definiëren voor individuele leveringen. Zo is het hier mogelijk om maandelijkse leveringen via een seriële invoer te regelen en individuele leveringsschema’s naar uw klant te sturen. De geschiedenis geeft duidelijk de afroepingen en wijzigingen in data en hoeveelheden weer.

Prijzen

Kortingen, prijslijsten, klantspecifieke speciale prijzen, promotieprijzen, omzetverdeling, optionele extra prijscomponenten op kg, stuk, procent of eenmalig – alle prijzen kunnen vanzelfsprekend worden gewijzigd in het document. Sectorspecifieke zaken zoals metaalbelasting en energiebelastingtoeslagen, legeringstoeslagen, opzetkosten of tekortentoeslagen, gereedschapsafschrijving, ratio/besparingen of dergelijke zijn mogelijk via de vrij configureerbare “aanvullende diensten” of in het kader van de industrie-oplossingen. Een budgetfactureringsprocedure wordt ondersteund, evenals een gedeeltelijke betalingsprocedure – alle documenten zijn uiteraard meertalig en meertalig – valutakoersen worden ’s nachts automatisch bijgewerkt via de ECB-tabel.