Gedetailleerde planning

Terwijl de ruwe planning automatisch loopt (meestal als een serverproces) op een regelmatige basis (bijv. elke dag) en een overzicht geeft van het gebruik van de middelen en de productiedata van de werkorders / verkooporders, wordt de gedetailleerde planning gebruikt voor de handmatige na-optimalisatie van het planningsresultaat, bijv. voor de optimalisatie van de installatievolgorde.

Idealiter lopen de ruwe planning en de gedetailleerde planning parallel. De planner kopieert de volgende geplande en operationele orders (meestal over een gedetailleerde planningshorizon van bijvoorbeeld 3 dagen of 1 week) van de ruwe planningsrun tot de gedetailleerde planningsrun, om vervolgens

  •  ze van de ene machine naar de andere te verplaatsen,
  • de productieorder opsplitsen,
  • orders samenvoegen of
  • de productiedatum te verschuiven.

Ongeacht de operatie in de gedetailleerde planning, wordt de referentie gehandhaafd. TimeLine koppelt elke productieorder aan de triggers die erachter zitten (meestal verkooporders), zodat in geval van planningsproblemen altijd kan worden vastgesteld welke klant “in de kou” staat.

In het kader van een gedetailleerde planning kan de opdracht optioneel ook weer expliciet worden vrijgegeven – meestal wordt een vrijgave gebruikt voor de selectieve afdrukcontrole van de werkreeksen in de vorm van zogenaamde machinetoewijzingslijsten of runkaarten.