Het projectmanagement in TimeLine is ontworpen voor individuele fabrikanten en de machinebouw, maar ook voor het vervaardigen van nieuwe onderdelen bij seriebouwers. Ook hier speelt de integratie van alle processen in het ERP-systeem een grote rol, want een project is uiteindelijk de samenvatting van alle taken, documenten en objecten die bij een proces horen.

Mijlpalen en projectfasen

In het project bundelt u alle inkoop-, verkoop- en productiedocumenten tot een samenhangende activiteit en krijgt u met één klik een overzicht van alle mijlpalen en projectfasen. Met het mijlpaal overzicht kunt u op elk moment controleren of het project nog steeds op schema ligt. Elk document in het ERP-systeem kan worden toegewezen aan een project of zelfs aan een specifieke mijlpaal. Op deze manier kunt u direct zien hoe het project zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld met behulp van de uiteindelijke kostenberekening.

Verzameling van documenten en notities

Ook andere documenten kunnen van hieruit centraal worden aangemaakt, zowel aan de inkoop- als aan de verkoopzijde, evenals eerdere artikelberekeningen of productieorders. Voor alle hier samengevatte productieorders ziet u in één oogopslag de totale materiaalbehoefte en een indicatie of deze door inkoop of productie kan worden gedekt. De communicatie met de klant kan ook plaatsvinden in de projectgerelateerde activiteiten, de projectnotities. Net als bij de klant zelf kunnen telefoongesprekken, e-mails of bezoeken hier worden gedocumenteerd en kunnen ontvangstbewijzen worden geïmporteerd in de DMS.

Productie van het project

In de projectproductie, de zogenaamde projectwerkorder, kunt u ook veel andere belangrijke informatie zien over de productie van uw project. De materiaallijst en alle bijbehorende bewerkingsstappen worden als structuur en in tabelvorm weergegeven. Individuele bewerkingen kunnen worden weergegeven als een “pool” en zo worden gecondenseerd. Dit maakt individuele bewerkingenveel eenvoudiger, omdat alle materialen, bijvoorbeeld plaatwerk, in één keer uit de hele materiaallijst kunnen worden teruggemeld – dit vermindert de boekings- en administratie-inspanning in uw productie enorm.

Nacalculatie

Door het toewijzen van meerdere werkorders aan het project worden ook de tijd en het materiaalverbruik in de uiteindelijke kostenberekening van het project opgenomen. Een projectgerelateerde nacalculatie is dus mogelijk via het project voor alle gekoppelde werkorders.

Opmerkingen, taken, herhalingen

Nota’s, taken of herhalingen kunnen direct aan het project worden toegewezen. Dit maakt projectmatig taakmanagement mogelijk.

Ontbrekende onderdelen en inkoop

Materiële vereisten van alle documenten die aan het project zijn gekoppeld, kunnen direct bij de Project Painter worden besteld.

Projectonderdelenlijsten

Vanuit het CAD-systeem of de stamgegevens kunnen zogenaamde “projectonderdelenlijsten” aan het project worden toegewezen. Deze kunnen op hun beurt weer bekende artikelen of nieuwe onderdelen bevatten (d.w.z. artikelen ZONDER artikelnummers). Uit de onderdelenlijst van het project kunnen nieuwe onderdelen worden aangemaakt als artikelen en kunnen prijsaanvragen, bestellingen of werkorders worden aangemaakt. Daarbij kunnen subassemblages van de projectonderdelenlijst vooraf expliciet worden “vrijgegeven”.

Documentbeheer

DMS-documenten (mails, tekeningen, foto’s, etc.) kunnen direct aan het project worden toegewezen.

Projectonderdelenlijsten

Projectonderdelenlijsten zijn enkelvoudige of meerlaagse onderdelenlijsten die direct via de CAD-import kunnen worden aangemaakt. Projectonderdelenlijsten kunnen nieuwe onderdelen (d.w.z. onderdelenlijsten zonder artikelnummer) of bestaande artikelen bevatten. Voor nieuwe onderdelen is het mogelijk om de artikelmaster direct vanuit het project BOM aan te maken. In dit geval worden ook de subartikelen en de stuklijst van de geselecteerde assemblage automatisch aangemaakt.