Ordergerelateerde en anonieme productie

In tegenstelling tot de order- en productievoorstellen is er natuurlijk ook sprake van ordergerelateerde productie/inkoop. Hier kunt u direct vanuit de bestelling een n-stap productieorder aanmaken of, in het geval van gekochte onderdelen, een inkooporder. Als de leveringsdatum in de bestelling vervolgens verandert, wordt dit automatisch doorgegeven aan alle gekoppelde productieorders. De halffabrikaten kunnen dan naar de externe fabrikant worden gestuurd voor afwerking met behulp van een goederenontvangst/afgiftebewijs.

Meerlagige productie (structuur)

Het beheer van stuklijsten en subassemblages is één van de centrale kernfunctionaliteiten voor elke machine-, installatie- of apparatenfabrikant. Hiervoor kunt u artikelen definiëren als losse artikelen, modulaire of gestructureerde stuklijsten en een willekeurige stuklijststructuur toevoegen. Uiteraard kan dit ook automatisch gebeuren met behulp van een CAD-import. Deze worden uitgesplitst en tot op het laatste niveau berekend tijdens de planning, de bepaling van de behoeften en de productie.

Gereedschapsgebonden gezamenlijke productie

Bij gezamenlijke productie (ook gezamenlijke productie of samengestelde productie) worden met behulp van gereedschap extra (secundaire) producten geproduceerd. De gezamenlijke productieorder biedt u een eenvoudige manier om dit productieproces netjes in kaart te brengen. U kunt uw gereedschap en de bijbehorende nevenproducten opslaan in de gereedschapsmaster. Wanneer een gezamenlijke productieorder wordt bevestigd, wordt ofwel het aantal stuks ofwel de productietijden aan de levenscyclus van het gereedschap geboekt en wanneer het onderhoudsinterval is bereikt, wordt dit gereedschap voorgesteld voor onderhoud. Door het specificeren van caviteiten kunt u de verdeelsleutel voor uw artikelproductie specificeren.

Projecten met groeiende stuklijsten

Groeiende BOM’s vormen nog steeds een uitdaging voor de meeste ERP- en PPS-systemen. De zogenaamde projectwerkopdracht lost dit probleem voor eens en altijd op. U kunt op elk moment nieuwe versies van uw CAD-tekeningen inlezen en de onderdelenlijst kan eenvoudig worden uitgebreid op basis van de tekeningnummers. Met een klik op de boomstructuur kunt u hele takken vrijgeven en vervolgens omzetten in artikelen, prijzen aanvragen, bestellen of direct produceren. Werkreeksen kunnen worden gecombineerd en verwerkt als een zogenaamde “pool” werkvolgorde. Hierdoor behoren duizenden bedrijfsorders tot het verleden.

Lotgroottes en alternatieven

Productieorders met lotgroottes maken het mogelijk om deze op te splitsen in kleinere deelhoeveelheden. Dit betekent dat volgende werkreeksen kunnen worden gestart voordat de volledige hoeveelheid van de productieorder deze werkreeks heeft doorlopen. Bovendien kunnen voor elke reeks handelingen alternatieve resources worden opgeslagen, zodat de planning daar automatisch op overschakelt als de primaire resources al bezet zijn.

Geplande orders en productieorders

De productieorder is het centrale element in de PPS-module van TimeLine. Het bestaat in wezen uit het werkplan met de middelenlijst en de materiaallijst.

Planorders – meer vrijheid in planning

Met de geplande order kunt u al machines en reservecapaciteiten toewijzen, ook al is de order nog niet vrijgegeven voor productie. In deze toestand zijn alle wijzigingen (splitsen, opschorten, samenvoegen) mogelijk – de planning stelt hier geen grenzen aan.

Productiedocumenten

Of u nu werkkaarten, runkaarten, tijdkaarten of materiaalopnamebonnen wilt printen – allemaal geen probleem in TimeLine, het formulierontwerp is volledig open. Papierloze productie? Ook geen probleem: er is geen drukwerk nodig om een bestelling te produceren of te bevestigen.

Vrijgave voor werkorder

Pas als de planning is afgerond, zet u de planorder om in een werkorder. U hoeft alleen maar op een knop te drukken.

Oplage-hoeveelheden (onderhanden werk)

Met elke bevestiging werkt TimeLine niet alleen de interne nacalculatie bij, maar plaatst ook uw oplage naar de volgende werkvolgorde. De oplage staat voor de voorraad van uw halffabrikaten. Deze worden in TimeLine beheerd als een magazijnvoorraad. U kunt voorraadtellingen, -waarderingen en handmatige boekingen van de circulerende voorraad uitvoeren, net zoals u dat doet met grondstoffen en afgewerkte producten. In de oplage-informatie kunt u op elk moment een globaal overzicht krijgen van de onderhanden werk voorraden in hun respectievelijke productiestatus.