Ruwe planning

Ruwe planning plant alle bestaande plan- en werkorders tegen de beschikbare capaciteiten. Hiervoor worden de in de routing opgeslagen tijden (setup- en productietijden) afgezet tegen de in het ploegendienst opgeslagen capaciteiten.

Standaard plant TimeLine tegen eindige capaciteit. Dit betekent dat bezette periodes niet twee keer kunnen worden bezet (meer precies: maximaal tot de ingestelde bezettingsgraad), maar in deze gevallen wordt de te plannen werkvolgorde gepland in de eerstvolgende beschikbare vrije periode.

De ruwe planning wordt in eerste instantie achterwaarts gepland (dat wil zeggen vanaf de streefdatum van de MRP-run). Als dit niet lukt omdat de beschikbare tijd niet voldoende is (startdatum eindigt in het verleden), plant het systeem de werkopdracht voorwaarts. In dit geval is de berekende einddatum meestal later dan de streefdatum.

Deze late werkorders worden weergegeven in statusrapport van de planning. Dit geeft niet alleen de werkorder weer, maar ook de daaraan gekoppelde verkooporders en afroeporders (de referentie wordt altijd bewaard in TimeLine), zodat de nodige consequenties daar direct uit kunnen worden afgeleid door de plantmanager of de werkvoorbereiding. Dit zijn onder andere:

– Uitbesteding ipv. interne productie
– Selecteren van een alternatieve machine
– Gesplitste orderhoeveelheid en start gedeeltelijke levering

Automatische alternatieve machineplanning: Als er al alternatieve middelen of alternatieve werkvolgordes in de routing zijn opgeslagen, simuleert de rough-cut planning alle alternatieve scenario’s en selecteert automatisch de optimale oplossing in termen van tijd.

Gantt en kalenderweergave

Gantt planning wordt gebruikt voor de planning en is een ideaal hulpmiddel voor het bepalen van eventuele knelpunten in de resourcen. Dit geeft u ook een beter overzicht van het gebruik van uw machine, gereedschappen en medewerkers in het bedrijf. Met een rechtermuisklik worden de details van de geselecteerde werkorder weergegeven en kunt u de hele order of afzonderlijke werkreeksen vastleggen, zodat deze data niet worden teruggedraaid wanneer de planning wordt herschikt. In de planningskalender kunt u elke afzonderlijke resource in een dag-, week- of maandoverzicht weergeven.

Ploegendiensten en capaciteiten

U kunt elke verschuiving in het systeem creëren en beheren, inclusief het in aanmerking nemen van verschillende pauzetijden en verschillende vakantieschema’s per provincie. Ploegendiensten kunnen worden toegewezen aan werknemers en machines en worden gecreëerd op basis van een voortschrijdend weekschema. Per resource kan ook een procentuele bezettingsgraad worden opgeslagen en kan dus een eindige capaciteitsplanning worden uitgevoerd. Als alternatief kan deze berekening ook worden uitgevoerd met behulp van oneindige of “bottleneck”-capaciteiten.

Personeelsplanning

Met Personeelsplanning definieert u uw diensten en werktijden, maar ook uw vakantie- en ziektedagen. U kunt dan direct voor meerdere medewerkers gedurende een vrij definieerbare periode allerlei soorten ploegendiensten genereren. De op deze manier gecreëerde doeltijden vormen de basis voor verdere personeelstijdregistratie. De op deze manier opgeslagen ziektedagen en vakantiedagen kunnen direct worden uitgeprint voor de loonadministratie. Hierdoor behoren de vaak gebruikte Excel-lijsten tot het verleden.