Multi-magazijn en chaotisch magazijn

Het bijhouden van alle grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten is niet altijd eenvoudig. TimeLine helpt u bij het beheren van meerdere interne en externe magazijnen, met of zonder vaste opslaglocaties. Bij elke materiaalbeweging kunt u zien waar het product is opgeslagen en in welke hoeveelheid het beschikbaar is. Zo kunt u vooraf bepalen uit welk magazijn u het product wilt halen, of u kunt deze informatie alleen bij de boeking opgeven.

Onbeperkt aantal magazijnen, onbeperkt aantal opslaglocaties

 • Locaties, standplaatsen

 • Blokkeermagazijn

 • Uitbestedingsmagazijn

 • Consignatiemagazijn

 • FIFO voorstellen

 • Chaotisch magazijnbeheer

TimeLine ondersteunt het beheer van een willekeurig aantal parallelle magazijnen. Dit omvat magazijnen op verschillende locaties of fabrieken, consignatiemagazijnen voor klanten of leveranciers, magazijnen van externe fabrikanten, geblokkeerde magazijnen, consignatiemagazijnen, enz.

Voor de voorraadoverdracht tussen de magazijnen kunt u werken met magazijnruilorders of leveringsbonnen. Deze documenteren het voorstel voor de voorraadoverdracht en maken bovendien de logistieke verwerking mogelijk door deze te koppelen aan de verzendverwerking en de logistieke functies (vrachtbrieven, etiketten, enz.) van TimeLine.

Binnen een magazijn kunnen opslaglocaties worden geboekt met een willekeurige structuur (bijv. boom- of matrixvormig voor het beheer van hoogbouwmagazijnen). TimeLine doet hiervoor voorstellen voor opslag (bijv. beschikbare opslaglocatie, opslag in batches) en FIFO-voorstellen voor de afvoer van voorraden.

Batch- en serienummers

Om individuele producten of een productreeks op elk moment te kunnen identificeren, hebt u serienummers en batchnummers nodig. Hiervoor volstaat een eenvoudige indicator en wordt u bij elke voorraadmutatie geïnformeerd welke batch- en serienummers u op voorraad heeft en kunt u direct kiezen welke u nu wilt verbruiken, verzenden of overdragen.

Voor elke batch kan de houdbaarheidsdatum of het einde van de garantie (serienummer-beheerde onderdelen) en andere eigenschappen worden beheerd. Dit omvat ook de mogelijkheid om DMS-documenten (bijv. tekeningen, apparaatmappen, fabriekscertificaten, testrapporten etc.) achter een serienummer of een batch te beheren.

In combinatie met de levenscyclus, het voorraadlogboek en de lijst van gebruikte materialen vormt het batch- en serienummerbeheer dus een compleet beheer dat zelfs voldoet aan de hoogste eisen in de automobielsector, de medische sector of de luchtvaart.

Assortimenten en artikelstructuren

Assortimenten stellen u in staat om typische combinaties van producten in kaart te brengen die meestal als set worden verkocht. Er wordt ook een virtuele magazijnvoorraad bepaald, die aan de hand van het product met de laagste magazijnvoorraad berekent hoe vaak u deze set nog kunt verkopen. Voor goederen die u zelf produceert, kunt u met behulp van assemblage of gestructureerde BOM’s oneindig diepe structuren in kaart brengen. Een recursiecontrole helpt u ook om deze structuren zonder fouten te creëren. Deze producten worden vervolgens tot op het laatste niveau in de productie opgesplitst in suborders en inkooporders.

Inventarisatie

De inventarisatiemodule maakt onderscheid tussen inventarisatie op een bepaalde datum en een doorlopende inventarisatie. In het geval van de doorlopende inventarisatie kunnen optioneel inventarisatiegroepen of opslaglocatieruimtes worden gevormd, die worden verwerkt in zogenaamde telbeurten, verdeeld over het fiscale jaar. Het verschil tussen de werkelijke en de doelvoorraad resulteert in een cumulatief inventarisverschil over het jaar, dat in een tweede stap kan worden onderworpen aan de waardering van de feitelijke inventaris. De voorraden kunnen worden gedevalueerd met behulp van afschrijvingsregels voor het bewegingspercentage of met behulp van individuele afschrijvingsregels. Het eigenlijke telproces van de inventarisatie kan opnieuw worden uitgevoerd via een WLAN-scanner of een PC-ondersteunde registratie.

 • Doorlopende en datuminventarisatie

 • Vrije onderverdeling van de inventaris in afzonderlijke telbeurten volgens magazijnen, opslaglocaties, artikelgroepen, enz. Elke tellingssessie kan afzonderlijk worden geopend en gesloten

 • Optionele meervoudige telling

 • Optionele boekingsblokkering

 • Registratie en waardering van halffabrikaten in omloop (onderhanden werk) en geblokkeerde voorraden

 • Diverse inventarisatieprocedures (laagste waarde, gemiddelde, enz.)

 • Automatische devaluatieprocedure volgens de voorraadmutatie; optionele handmatige devaluatie mogelijk

 • Waardering van de voorraad is op elk moment mogelijk – zowel voor ruwe en afgewerkte producten als voor halffabrikaten (circulerende hoeveelheden)