Machine Interface (MES)

De machine interface wordt gebruikt voor de eenvoudige en kosteneffectieve registratie van looptijden van machines, tijden van storingen, prestatieniveaus en hoeveelheden.

Terminal Hardware

Meerdere machines op één terminal: per terminal kunnen tot 85 signaalingangen en tien uitgangen worden aangesloten.

Firmware-updates: software-updates in de terminal maken functionele uitbreidingen mogelijk zonder hardware-aankoop!

Draadloze opties: Vermijding van bekabeling door overdracht van ingangs- en uitgangssignalen via industriële radiofrequenties

Machine-“verkeerslicht”: voor goed zichtbare signalering van storingen, machinestilstanden, uit te voeren tests, enz.

Verdere kenmerken: IP65-beschermingsklasse, geïntegreerde RFID-lezer, kleurendisplay, twaalf functietoetsen, vier signaal-LED’s, Ethernet-aansluiting (ook draadloos mogelijk), PS2-aansluiting voor barcodescanner.

Terminal Hardware

Integreer uw machines in uw TimeLine PPS systeem.

Statusbewaking: productie (PROD), stilstand (IDLE), storing (DOWN).

Registratie van het aantal stuks: door rechtstreekse aansluiting van niet-SPC-gestuurde machines op het PDA-systeem

Fouttijdregistratie: via cyclustijdoverschrijdingen of directe verwerking van foutsignaalingangen

Machinespiegel: toont in een overzicht de uitgevoerde cycli, de resterende looptijd, alsmede storingen of stilstand.