Eenvoudig omgaan met documenten

Het TimeLine ERP systeem ondersteunt alle soorten documenten in inkoop en verkoop en combineert een hoge functionaliteit met een intuïtieve bediening.

Directe documentoverdracht

Directe documenttransfers maken het mogelijk om via de rechtermuisknop direct vanuit de verkooporder inkooporders, prijsaanvragen, werkorders of geplande orders aan te maken – de grafische documentverkenner geeft de koppeling van de documenten grafisch weer in een overzichtelijke documentstroomdiagram.

Alle documenten kunnen worden gewijzigd, zelfs nadat ze zijn afgedrukt of per e-mail zijn verzonden – TimeLine voert indien nodig automatisch correctieboekingen uit.

Inkoop- en verkoopdocumenten

Raamovereenkomsten, bestellingen en leveringstermijnen

Naast de normale individuele bestellingen ondersteunt TimeLine ook raamovereenkomsten (contracten) en leveringsschema’s of JIT-leveringsschema’s.

Terwijl in het geval van leveringsschema’s of JIT-leveringsschema’s, variabele dienstregelingen met betrekking tot hoeveelheid en datum al op voorhand kunnen worden gemaakt, kan het contract worden overgedragen naar een nieuwe orderbevestiging in elk geval wanneer de klant gedeeltelijke hoeveelheden afroept.

Wanneer de releasevolgorde wordt gewijzigd, worden de oude releasevolgordecijfers automatisch opgeslagen in de releasevolgordegeschiedenis. Met de matrixgebaseerde releasevolgordevergelijking kunt u de cumulatieve releasevolgordecijfers in hun historische ontwikkeling traceren.

Documentcategorieën en documentenstroom

Het grote aantal beschikbare documenttypes en de intuïtieve documentoverdracht maken een flexibele controle van de documentenstroom mogelijk voor alle soorten productieprocessen.

Prijsaanvraag, inkooporder, inkoopcontract, inkomende leveringsbon, inkomende factuur, inkomende factuur zonder berekening, directe factuur voor ontvangen goederen, debetnota

Aanvraag, offerte, orderbevestiging/order, leveringsschema, contract/kaderovereenkomst, doorlopende opdracht, leveringsbon, leveringsnota – zonder factuur, factuur, creditnota, proformafactuur, directe factuur (= leveringsbon en factuur in één)

Verzendingsbon

Inkoopaanvraag, magazijnruilorder, magazijnruilleveringsbon, materiaalinkooporder, materiaalleveringsbon, materiaalleveringsbon

Planorder, werkorder, koppelproductie document, collectieve werkorder

Testorder, Klachtenformulier, Certificaat

Documenten editor

De efficiëntie van de documenteditor in TimeLine maakt het mogelijk om documenten in tabelvorm in te voeren, wat een exclusieve bediening via het toetsenbord zonder muis mogelijk maakt, evenals het schrijven van complexe, meerlagige documenten met geformatteerde teksten (vergelijkbaar met Microsoft Word), zoals gebruikelijk is in de machine- en installatiebouw.